Ga đi

Cự ly

Mác Tàu

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội – Lào Cai

294 KM

SP7

20:17

04:35

SP1

21:40

5:30

SP3

22:0

06:10

Lào Cai – Hà Nội

SP8

13:15

20:50

SP2

20:15

04:20

SP4

21:05

05:09

Vé tàu ngồi mềm, vé tàu khoang 6, khoang 6 nhà ga khách hang mua trực tiếp tại ga.

Vé tàu du lịch khoang 4 nội thất ốp gỗ đi tàu SP1,3 và về SP2, 4 vui long liên hệ 0914425788 / 0439998087 VP – 39/38A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

ine-height:150%'>Vé tàu ngồi mềm, vé tàu khoang 6, khoang 6 nhà ga khách hang mua trực tiếp tại ga.

Vé tàu du lịch khoang 4 nội thất ốp gỗ đi tàu SP1,3 và về SP2, 4 vui long liên hệ 0914425788 / 0439998087 VP – 39/38A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội